Marloes van der Hoek
Wikke van Houwelingen
info@marloesenwikke.nl

Carry Hendriks, Management
carry@marloesenwikke.nl

Merel de Vroome, assistent
merel@marloesenwikke.nl

Botanical Wasteland

voorstelling
Door de destructieve wijze waarop de mensheid zich deze planeet heeft toegeëigend, leven we in een tijd van massale uitsterving. Botanical Wasteland is een muzikale live performance en video-installatie waarmee een opwekkend pleidooi wordt gedaan om onze relatie met de wereld radicaal te veranderen. Het is een voorstel voor een nieuwe samenleving waarin technologie en natuur versmolten zijn in een voortdurend veranderende hybride levensvorm en vooral de ‘non-humans’ een stem krijgen.

vormgeving
De Kooi van The Immortals, een installatie uit 2014, wordt hergebruikt. Het repeteren bestaat uit het gezamenlijk inrichten en in beweging brengen van deze artificiële tuin/machine, waar het publiek omheen zit. Deze bestaat uit plastic planten, snoeren, schermen, machientjes, ballen, printplaten en lampjes. Spullen, mensen, maskers, camera’s, gekeyde content, geluid, licht, tekst: Alles moet samenkomen tot een systeem dat ruimte en betekenis geeft aan onze postmenselijkheid en aan de flexibele en meervoudige identiteiten die daaruit voortkomen.

Theater Rotterdam 2019

regie Bianca van der Schoot

muziek Touki Delphine

kostuums Lotte Goos

licht Axel Dikkers

Lees